Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei ole myöskään terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.

Työnohjaajana Toimitaaxilla toimii
Jaana Juhola-Lahtinen

Olen vuonna 2020 valmistunut voimavarakeskeiseksi dialogiseksi työnohjaajaksi. Kouluttajinani ovat olleet Dalogic Oy yhdessä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Yrityksen johtamisen, toimintaterapian lisäksi työnohjannut
sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia yksilöinä ja ryhmissä.

Jaana Juhola-Lahtiselta voi suoraan tiedustella työnohjausta.

toimintaterapeutti jaana juhola lahtinen

Työnohjauksen hinnasto

60min120€
90 min170€
90min100€ / henkilö
90 min300 € työyhteisölle
120min360€ työyhteisölle

Hintaan voidaan lisätä 24% arvonlisävero. Työnohjaus on arvonlisäverotonta, kun se on terveyden ja sairaanhoidon palvelua ALV 34-35§.

Työnohjaus voi toteutua etänä, asiakkaan tiloissa tai Toimitaax Oy:n tiloissa.

Työnohjaajan matkakustannukset korvataan kilometrikorvauksilla.

Toimitaax Oy