Toimintaterapeutti Tiia Kihlakaski

  • Toimintaterapeutti
  • 040 500 2246
  • tiia@toimitaax.fi

Jyväskylä AMK

Koulutuksia

Tiian lisäkoulutukset

Autismin kirjo, koulutus 5 op  (Xamk)

Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä koulutus 5 op, (Xamk)

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät koulutus 5 op, (Savonia AMK)

– Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa, 1 op, (Sity ry & Tamk)

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky, 1 op, (Kuntoutuskouluttajat & neuropsykologi Heli Isomäki)

Leikki kuuluu kaikille! Leikki menetelmänä lasten terapiassa, 2 pv koulutus, (Toiminta-akatemia)

Aggressio- ja tunnetaitoja lapsille ja nuorille, (lastenpsykiatri Riikka Riihonen)

Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen (Toiminta Akatemia Oy)

Tiia opiskelee parhaillaan Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi Tunne & Taida Oy:n kouluttamana.

Toimitaax