Toimintaterapeutti Tiia Kihlakaski

  • Toimintaterapeutti
  • 040 500 2246
  • tiia@toimitaax.fi

Jyväskylä AMK

Koulutuksia

Tiian lisäkoulutukset

– Autismin kirjo, koulutus 5 op  Xamk
– Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä koulutus 5 op, Xamk
– Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät koulutus 5 op, Savonia AMK
– Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa, 1 op, Sity ry & Tamk
– Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky, 1 op, Kuntoutuskouluttajat & neuropsykologi Heli Isomäki
 – Leikki kuuluu kaikille! Leikki menetelmänä lasten terapiassa, 2 pv koulutus, Toiminta-akatemia
 – Aggressio- ja tunnetaitoja lapsille ja nuorille, verkkokoulutus, lastenpsykiatri Riikka Riihonen

Tiia opiskelee parhaillaan Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi Tunne & Taida Oy:n kouluttamana.

Toimitaax