Toimintaterapeutti Johanna Urkko

  • Toimintaterapeutti
  • 040 162 1206
  • johanna@toimitaax.fi

Metropolia AMK

Koulutuksia

Sensorisen integraation perusteet – johdanto A-osa 1op.

Tunteet kohtaamistyön tukena 5 op, Tunne & Taida Oy

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi normitettua SPM-ja SPM-p menetelmää käyttäen 3pv, Sity Ry

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus 2pv, Tampereen Yliopisto, psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

Kirjaamisen Webinaari koulutus. Kirjaaminen, mitä, miksi ja miten? (Kuntoutuskouluttajat Oy)

Mitä sä rageet? Tunnesäätelyn tukemisen valmennus 2023, Tunne & Taida Oy

Kuntoutuksen tavoitteen asettaminen ja GAS-menetelmän käyttö -webinaarisarja (Kuntoutuskouluttajat Oy)

Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen (Toiminta Akatemia Oy)


Toimitaax