Toimintaterapeutti Jaana Juhola-Lahtinen

jaana juhola toimitaax
  • Palveluista vastaava johtaja, yrittäjä
  • 040 555 9138
  • jaana@toimitaax.fi

Vastaava terapeutti

Toimintaterapeutti (Metropolia AMK)

Sensorisen integraation (ASI) terapeutti A,B ja C -osiot.(Turun AMK ja Sity ry.)

EASI-arviontimenetelmä-koulutus (Evaluation in Ayres Sensory integration)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Kirsi Consulting Oy)

Autisminkirjon asiantuntija koulutus (Valteri koulu)

Lasten ja nuorten tunnetaito -ohjaaja (Tunne & Taida Oy)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja STORY (Dialogic Oy)

Muita koulutuksista:

SPM- Sensory Prosessing Measure -koulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita lapsen ympäristölle suunnattua aistikäsittelyn kyselylomakkeita. (Sity ry)

M- FUN PS eli Miller Function&Participation Scales- testikoulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita M – FUN PS lasten motorisen suoriutumisen testiä ja niiden vaikutusta lapsen arkeen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Sity ry)

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi- koulutus on antanut minulle valmiudet käyttää koottuja sensomotorisia tehtäviä, joiden avulla voidaan selvittää onko lapsen toiminnallisen suoriutumisen ongelmien taustalla puutteita ns. sensomotorisissa perusvalmiuksissa ja voidaanko niihin vaikuttamalla mahdollisesti parantaa lapsen suoriutumista ja selviytymistä arjen haasteista. (Sity ry)

ICF ja GAS- koulutus on antanut valmiudet ymmärtää toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF) omassa asiakastyössäni sekä valmiudet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella terapian tavoitteet Goal Attainment Scaling (minun tavoitteeni) menetelmän avulla. (Metropolia AMK)

Vammaistyön työkalupakki – koulutus toi näkökulmia ja välineitä eri tavalla toimivien ihmisten elämään. (Helsingin psykologinen instituutti)

Sokea lapsi seminaari toi näkökulmaa millaisia toimintakyvyn asioita huomioidaan ilman näkökykyä. (Näkövammaisten keskusliitto)

iPad terapiatyössä koulutus tutustutti minut erilaisiin iPadin tuomiin mahdollisuuksiin kuntoutuksessa lasten kanssa. (Terapeija Oy)

Aikuinen lapsen tunteiden säätelyn tukena – koulutus ja Luontevaan vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa – koulutukset  avasivat näkökulmia kuinka tärkeää on ihmisen hyväksyvä ja arvostava kohtaaminen. (Niilo Mäki Instiuutti ja Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys)

Hyvän ja pahan syli- eheyttävä vuorovaikutus terapiassa -koulutus syvensi leikin ja eheytymisen merkitysten oivaltamista terapiassa. (Tmi Toimintaterapia Toteemi)

Mindfulness työssä ja asiakastyössä – koulutukset avasivat ymmärrystä hyväksyvän läsnäolon tärkeyteen. (Inspiral Coaching Oy)

Tartu toimeen koulutus päivä muistutti toiminnan aloittamiseen liittyvistä tekijöistä. (Merja Tompuri ja Premius Oy)

Visuaalisen hahmottamisen koulutus toimintaterapeuteille. Koulutuksessa tutustuttiin ihmisen hahmottamisen ja näkemisen laajaan merkitykseen kaikessa toiminnassa.  (Heli Isomäki ja Kuntoutuskouluttajat)

Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen– koulutuspäivä. Päivässä uppouduttiin keskutelmalla ja aitoina harjotteina taraumatomisoitumiseen ja traumatisoituneen kunnioittavaan kohtaamiseen. (Heidi Valasti ja Tunne & Taida Oy)

Webinaari koulutus Kirjaaminen; mitä, miksi ja miten? (Kuntoutuskouluttajat) Mitä sä rageet?

Tunnesäätelyn tukemisen valmennus 2023, 1,5pv, Tunne & Taida Oy

 


Toimitaax