Toimintaterapeutti Hanna Kalliokoski

  • Toimintaterapeutti
  • 040 500 2246
  • hanna@toimitaax.fi

Jyväskylä AMK

Koulutuksia

Tunteet kohtaamistyön tukena 5op, Tunne & Taida Oy

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi normitettua SPM-ja SPM-p menetelmää käyttäen 3pv, Sity Ry

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus 2pv, Tampereen Yliopisto, psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

Kirjaamisen Webinaari koulutus. Kirjaaminen, mitä, miksi ja miten? (Kuntoutuskouluttajat)