Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joiden toimintakyvynrajoitteet haittaavat päivittäistä elämää. Toimintaterapia on yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä ja toimiva arki, kohottaen elämän laatua. Jokaisen asiakkaan toimintaterapiaprosessi on aina ainutlaatuinen ja yksilöllinen.

Toimintaterapiasta hyötyvillä henkilöillä voi olla esimerkiksi neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kehitysvamma, CP-vamma, kehitysviive, onnettomuuden tai aivotapahtuman jälkeinen tila tai muu asia elämässä, joka aiheuttaa haittaavaa toimintakyvyn rajoittumista.

Lapsen ja nuoren toimintaterapia

Lapsen ja nuoren toimintaterapian pääosassa on toiminnan ilo osallistumisen mahdollistaminen. Leikki on lapsen toimintaterapiassa tärkeä toiminnan muoto. Onnistuneen toimintaterapiaprosessin syntymisen takaa tiivis kumppanuus toimintaterapeutin ja lapsen huoltajien sekä muiden lähiympäristön ihmisten kanssa. Toimintaterapialla tuetaan lasta hankkimaan taitoja ja osallistumaan hänelle tärkeisiin ja mielekkäisiin toimintoihin sekä mahdollistamalla hänen elämässään kasvua ja kehitystä edistävä toiminta.

Terapialle asetetaan tavoitteet yhdessä lapsen läheisten ihmisten kanssa ja niihin pyritään yhteistyössä. Tavoitteena voi olla tarkkaavaisuuden ylläpidon edistymien tai hieno- ja karkeamotoriikan taitojen lisääntyminen, niin että lapsi pukeutuu itsenäisesti tai osallistuu leikkiin toisten kanssa. Koululaisen kohdalla tavoitteena voi olla itsenäinen tehtävistä huolehtiminen. Nuoren tavoitteena voi olla sopivan harrastuksen löytymien. Lapsen tai nuoren toimintaterapiassa käytetään paljon hänen kehitystason mukaista leikkiä, erilaisia ilmaisumuotoja, pelejä, valokuvausta tms.

kuntoutus
lasten toimintaterapia

Aikuisen toimintaterapia

Aikuisen toimintaterapiassa pääosassa on ilo, onnistuminen ja osallistuminen. Onnistuneeseen toimintaterapiaprosessiin asetetaan tavoitteet tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja mukana ovat tarvittaessa hänen lähiympäristön ihmiset. Tavoitteet saavutetaan erilaisia menetelmiä käyttäen. Menetelmänä voi olla leipominen, kävelylenkki, kaupassa käynti, kukkien sidonta, pukeutuminen tai osallistumien toimintaan toisten kanssa.  Toiminnalla täytyy olla asiakkaalle merkitystä ja sen tulee olla hänelle tärkeää.

Toimintaterapiassa toiminnan valinta lähtee asiakkaan tarpeista. Tärkeintä on miten toimintaa käytetään. Toisinaan toiminta on haasteellista ja terapiaprosessin aikana voi tulla eteen vaikeita tunteita ja tilanteita, jotka selvitetään prosessin aikana. Toimintaterapia voi tapahtua asiakkaan kotona, toimintaterapeutin vastaanotolla, päiväkodissa tai koulussa. Tarpeen vaatiessa toimintaterapiaa voidaan toteuttaa harrastuksissa, työpaikalla tai muussa asiakkaan elinympäristössä.

Toimintaterapiaan ohjautuminen

Yleensä lähettävä taho (sairaanhoitopiiri, kunnan perusterveydenhuolto, Kela, vakuutusyhtiö tai muu) määrittelee toimintaterapian keston ja määrän asiakkaalle tehdyn toimintaterapeutin tai lääkärin tekemän arvion mukaisesti. Usein toimintaterapian kokonaistavoitteet määrittelee lähettävä taho ja toimintaterapeutti yhdessä asiakkaan kanssa purkavat tavoitteet konkreettisiksi arjen lähitavoitteiksi.  Lähettävä taho tavallisesti myös seuraa terapian edistymistä ja määrittelee mahdollisen jatkon tarpeen.

Toimintaterapiaan ohjaudutaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai muun julkisen terveydenhuollon kautta. Toimintaterapiaa on mahdollista saada myös hankkimalla ja kustantamalla palvelu itse.