Toimintaterapeutti Johanna Urkko

toimintaterapeutti johanna urkko
Johanna Urkko

Toimintaterapeutti

0401621206
johanna@toimitaax.fi

Toimintaterapeutti
Metropolia AMK 2019

Työssäni parasta on erilaiset asiakkaat, joista jokainen opettaa aina jotain uutta. Lisäksi pidän työn vastuullisuudesta, itsenäisyydestä ja joustavuudesta.

Toimintaterapeuttina olen rauhallinen ja asiakasta kuunteleva. Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen on oman työskentelyni lähtökohta.

Harrastan ratsastusta, lenkkeilyä ja lisäksi kotona pyrin omatoimisesti jumppaamaan pari kertaa viikossa. Vapaa-ajalla ohjaan myös lasten ratsastustunteja ja olen aktiivisesti mukana ratsastusseurani toiminnassa. Omia lemmikkieläimiä minulla ei tällä hetkellä ole, vaikka eläimet ovatkin lähellä sydäntäni.

Minulle tärkeää on motivoiva ja tasa-arvoinen työilmapiiri sekä mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja omien mielenkiinnon kohteiden soveltamiseen työssä. Tammikuussa 2024 olenkin aloittanut ratsastusterapeutin opinnot.

Olen hakenut työhöni lisäosaamista seuraavista koulutuksista:

Tunteet kohtaamistyön tukena, 5 op, (Tunne&Taida Oy ja Kymenlaakson kesäyliopisto 2020)

Kirjaaminen: Mitä, miksi ja miten? (Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy 2021)

Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi normitettua SPM ja SPM-p -mittaria käyttäen (SITY ry 2021)

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus (Tampereen yliopisto ja psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE 2022)

Mitä sä rageet? Tunnesäätelyn tukemisen valmennus (Tunne&Taida Oy 2023)

Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen (Toiminta Akatemia Oy 2023)

Kuntoutuksen tavoitteen asettaminen ja GAS-menetelmän käyttö -webinaarisarja (Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy 2023)

Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen (Mikkelin kesäyliopisto 2023)

Sensorisen integraation perusteet -täydennyskoulutuksen johdanto (A-osa), 1 op (Tampereen AMK ja SITY ry 2022)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa), 6 op (Turun AMK ja SITY ry 2023)

Menossa on Ratsastusterapeutin opinnot 72op 2024-2026 (Hevosopisto ja suomen ratsastusterapeutit ry. Ypäjä)

Palveluissa on käytössä kielet :

  • suomi
  • tukiviittomat
  • kuvat
  • englanti 
Toimitaax Oy