Toimintaterapeutti
Jaana Juhola-Lahtinen

toimintaterapeutti jaana juhola lahtinen
Jaana Juhola-Lahtinen

Toimintaterapeutti, SI -terapeutti, työnohjaaja, toimitusjohtaja

Jaana ottaa vastaan asiakaspaikkatiedustelut

0405559138
jaana@toimitaax.fi

Toimintaterapeutti, SI-terapeutti, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, työnohjaaja, toimitusjohtaja
(Metropolia AMK 2012)

Olen Toimitaax Oy:n perustaja ja yrittäjä. Toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen perustin toiminimen 2012 ja ryhdyin tekemään toimintaterapiaa. Toimitaax Oy sai alkunsa 2019 yritysmuodon vaihdon myötä.

Aikaisemman työurani olen tehnyt varhaiskasvatuksessa. Koin luonnollisena jatkumona ryhtyä toimimaan toimintaterapeuttina lasten kanssa. Lasten kanssa toimiminen, heidän kehittymisensä, leikin ja onnistumisen ilo ovat työni tärkemmät motivaattorit. Pulmista ja haasteista huolimatta jokaisella on oikeus hyvään oman näköiseen arkeen ja elämään.

Me toimintaterapeutit olemme vierellä kulkemassa hyvän arjen mahdollistamisen polulla.

Toinen tärkeä työni on työnohjaajana toimiminen. Työnohjaajat mahdollistavat ihmiselle oman työnsä tutkimisen näkökulmia. Tällä on merkittävä työhyvinvointia edistävä vaikutus ja on ilo olla tukemassa ihmisten oivalluksia ja onnistumisia omassa työssään. Olen työnohjannut varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökuntaa, kuntoutustyötä tekeviä ammattilaisia sekä sosiaalityötä tekeviä henkilöitä.

Yrittäjänä, toimintaterapeuttina ja työnohjaajana parasta ovat ihmiset ja elämästä uuden oppiminen.

Vapaa-aikanani nautin pitkistä metsälenkeistä koirieni Oili ja Lillemanin kanssa. Harrastan koirien kanssa myös näyttelyitä ja agilitya. Elämäni aikana minulla on ollut useita erilaisia lyhyempiä ja pitkäaikaisempia harrastuksia. Olen lapsuudesta aikuisuuteen harrastanut ratsastamista ja eläimet ovat olleet aina tärkeitä. Olen pitänyt kuntoani yllä hölkkäämisellä, erilaisilla ryhmäliikunta harrastuksilla ja kokeillut myös kehonrakennukseen tähtäävää tavoitteellista (kuntosali) treenaamista.

Aina kun mahdollista pyrin näkemään maailmaa ja matkustamaan. Olen saanut kunnian tulla myös isoäidiksi ja rakkaudella seuraan pienen kehittymistä.

Työhöni olen hankkinut osaamista lisää seuraavilla koulutuksilla:


Sensorisen integraation (ASI) terapeutti
A,B ja C -osiot. 2019–2022 (Metropolia AMK, Turun AMK ja Sity ry, Helsinki ja Turku)

EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) arvionti menetelmäkoulutus, 2022 (Turku AMK ja Sity ry, Turku)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 2014-2015 (Kirsi Consulting Oy ja Tampereen kesäyliopisto, Tampere)

Autisminkirjon asiantuntija koulutus, 2016 (Valteri koulu, Jyväskylä)

Lasten ja nuorten tunnetaito -ohjaaja, 2016–2017 (Tunne & Taida Oy ja Hämeenlinnan kesäyliopisto, Hämeenlinna)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja STORY, 2018–2020 (Dialogic Oy ja Tampereen kesäyliopisto, Tampere)

Muita koulutuksia:

SPM- Sensory Prosessing Measure -koulutus 2013 on antanut valmiudet käyttää ja tulkita lapsen ympäristölle suunnattua aistikäsittelyn kyselylomakkeita. (Sity ry, Tampere)

M- FUN PS eli Miller Function& Participation Scales- testikoulutus, 2013 on antanut valmiudet käyttää ja tulkita M – FUN PS lasten motorisen suoriutumisen testiä ja niiden vaikutusta lapsen arkeen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Sity ry, Hämeenlinna)

ICF ja GAS- koulutus, 2013.
ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ja GAS on Goal Attainment Scaling (minun tavoitteeni)- menetelmän käyttö kuntoutuksessa. (Metropolia AMK, Helsinki)

iPad terapiatyössä -koulutus 2013. Tutustutti erilaisiin iPadin tuomiin mahdollisuuksiin kuntoutuksessa lasten kanssa. (Terapeija Oy, Espoo)

Hyvän ja pahan syli– eheyttävä vuorovaikutus terapiassa -koulutus, 2013. Koulutus syvensi leikin ja eheytymisen merkitysten oivaltamista terapiassa. (Tmi Toimintaterapia Toteemi, Helsinki)

Aikuinen lapsen tunteiden säätelyn tukena – koulutus, 2013
(Niilo Mäki instituutti, Tampere)

Sokea lapsi seminaari, 2014. Näkökulmia toimintakykyyn ilman näkökykyä. (Näkövammaisten keskusliitto, Ikaalinen)

Luontevaan vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa – koulutus, 2014 (Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys, Helsinki)

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi- koulutus, 2015 (Sity ry Pori)

Vammaistyön työkalupakki – koulutus, 2015. Näkökulmia ja välineitä eri tavalla toimivien ihmisten elämään. (Helsingin psykologinen instituutti, Helsinki)

Mindfulness työssä ja asiakas työssä – koulutukset, 2016. Ymmärrystä hyväksyvän läsnäolon tärkeyteen. (Inspiral Coaching Oy, Valkeakoski)

Neuropsykiatria Nyt– Kehityksellinen neuropsykiatria lapsuudesta aikuisuuteen – koulutuspäivät 2017, (Pro Neuron Oy, Helsinki)

Tartu toimeen koulutus päivä, 2019. (Tt Merja Tompuri ja Premius Oy, Tampere)

Visuaalisen hahmottamisen koulutus toimintaterapeuteille, 2019. Koulutuksessa tutustuttiin ihmisen hahmottamisen ja näkemisen laajaan merkitykseen kaikessa toiminnassa. (Heli Isomäki ja Kuntoutuskouluttajat, Helsinki)

Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen- koulutuspäivä, 2018.
Päivässä uppouduttiin keskustelmalla ja aitoina harjoitteina traumatomisoitumiseen ja traumatisoituneen kunnioittavaan kohtaamiseen. (Heidi Valasti ja Tunne & Taida Oy, Järvenpää)

Kirjaaminen; mitä, miksi ja miten? Webinaari koulutus, 2021. Terveydenhuollon kirjaaminen.
(Kuntoutuskouluttajat Oy, Helsinki)

ICF Lasten kuntoutuksessa, 2022, (Sity ry)

Mitä sä rageet?
Tunnesäätelyn tukemisen valmennus webinaarit, 2023 (Tunne & Taida Oy)

SI – päivitys koulutus: Sensorisen integraation teoria, uni ja leikki, 2023 (Sity ry, Kuopio) Sukellettiin syvälle neurologiaan ja ihmisen toimimiseen professori Shelly J. Lane luennoimana.

Puhumattomuus- koulutus, 2023–2024. Oma hoito polkua valikoivaan puhumattomuuteen. (Kuntoutuskouluttajat, Helsinki)

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoistumiskoulutus 2022–2024 Tampereen aikuiskoulutus keskus TAKK, Tampere.

Palveluissa on käytössä kielet :

  • suomi
  • tukiviittomat
  • kuvat
  • englanti 
Toimitaax Oy