Tarjolla dialogista työnohjausta

29/11/2020

Jaana Juhola-Lahtinen on valmistunut voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Työnohjauspalvelu on käytettävissä yksilöille sekä ryhmille.

Työnohjaussuhteessa ihmiset yhdessä etsivät vaihtoehtoisia näkökulmia olla suhteessa työhönsä. Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa.

Voimavarakeskeisinä työnohjaajna tavoiteenani on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia asiakassuhteita. Työnohjauksessa yhdessä työntekijöiden kanssa etsimme uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita.